Polski Program Badawczy OZE
Weryfikacja uzysków energetycznych instalacji OZEDostrzegając niewykorzystany potencjał badawczy komercyjnych instalacji z zakresu energetyki odnawialnej, Polski Program Badawczy prowadzi działalność zmierzającą do umożliwienia jednostkom edukacyjnym, badanie efektywności tego rodzaju instalacji, tym samym łącząc świat nauki ze światem biznesu. Weryfikacja uzysków energetycznych instalacji OZE znajdujących się w różnych rejonach Polski, a w konsekwencji analiza

ich efektywności i wpływu na środowisko naturalne, jest bezcennym źródłem rzetelnej wiedzy na temat skuteczności inwestycji ekologicznych oraz ich opłacalności. Pozyskane dane umożliwią wdrażanie innowacyjnych technologii i usług w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także będą pomocne dla ustawodawców przy pracach nad ulepszeniem prawodawstwa dotyczącego energetyki odnawialnej.

Główne zadania Programu

Polski Program Badawczy ma na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz instalacji proekologicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także prowadzenie badań nad efektywnością i opłacalnością inwestycji ekologicznych prowadzonych w naszym kraju, zarówno przez konsumentów indywidualnych, małe i duże przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe.

Rozwój rynku OZE w Polsce, doprowadził do powstania wielu firm cechujących się wątpliwymi kompetencjami oraz produkujących urządzenia niskiej jakości. Brak dbałości o fachowy dobór i wykonawstwo z ich strony, a w konsekwencji niepoprawne działanie instalacji, rodzi w oczach przedsiębiorców oraz inwestorów indywidualnych, zafałszowany obraz opłacalności tego rodzaju inwestycji. Stąd też jednym z celów Programu Badawczego jest weryfikacja jakości urządzeń oraz fachowości wykonawców tego rodzaju inwestycji, a także podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie. Działalność ta ma na celu doprowadzić do zmiany postrzegania inwestycji proekologicznych w taki sposób, aby inwestorzy dostrzegli ich potencjał jako dobrych, stabilnych i bezpiecznych inwestycji.

Polski Program Badawczy zajmuje się certyfikacją urządzeń, a także wykonawców instalacji energooszczędnych. Dzięki naszej pracy, odbiorcy mogą być pewni, że decydując się na zweryfikowany przez nas rodzaj urządzeń lub wykonawstwo określonego przedsiębiorstwa, ich inwestycja będzie bezpieczna i udana. Tym samym zapraszamy inwestorów już posiadających wykonane instalacje do udostępnienia nam uzysków energetycznych oraz podzielenia się wrażeniami płynącymi z korzystania z czystej energii. Zachęcamy także przedsiębiorców do przeprowadzenia badań oferowanych przez nich urządzeń w naszym laboratorium.

Nie jesteśmy instytucją zarobkową, zostaliśmy powołani do pracy na rzecz ekologicznych rozwiązań stosowanych przez polskich konsumentów. Dlatego jeżeli potrzebujesz doradztwa w kwestii doboru sprzętu lub wykonawcy i jesteś skłonny dzielić się z nami osiąganymi następnie uzyskami energetycznymi Twojej instalacji, skontaktuj się z nami, a z pewnością w miarę naszych możliwości, zaoferujemy Ci naszą pomóc.

Patronat Polskiego Programu Badawczego

Patronem Polskiego Programu Badawczego jest Pan Ryszard Tytko, z wykształcenia inżynier, doktor nauk ekologicznych, profesor honorowy Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej. Pan profesor jest największym w Polsce autorytetem z dziedziny odnawialnych źródeł energii oraz współtwórcą ustaw dotyczących energetyki odnawialnej w Rzeczpospolitej Polskiej.

Publikacje naukowe

  • Metodyka kształcenia kursowego
  • Racjonalna gospodarka energią
  • Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
  • Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne
  • Odnawialne żródła energii - zbiór zadań dla techników i instalatorów
Profesor Ryszard Tytko, wspólnie z mgr inż. Izabelą Góralczyk, napisali już cztery podręczniki, kształcące uczniów, studentów, słuchaczy, instalatorów i inwestorów pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Książki można nabyć na autorskiej stronie internetowej prof. Ryszarda Tytko: www.rtytko.pl
clipboard-im_73
document-pag_3
okladka-2-wy_2
okladka-ener_3
okladka-odna_4