Wsparcie Polskiego Programu Badawczego OZE przy budowie nowej instalacji odnawialnej

Od 2 stycznia do  29 marca 2019 roku obowiązuje program wsparcia Polskiego Programu Badawczego do montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

Wsparciem objęte mogą zostać kompletne instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz instalacje oparte o pompy ciepła na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Za kompleksową instalację uważa się zaprojektowanie, dostawę i montaż, a także przeprowadzenie testów poprawności działania instalacji oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej/solarnej/pompy ciepła.

Dla kogo

Program PPB dedykowany jest dla:

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym,
 • wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 • firm o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste,

c) spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego.

Na jakie zadania

Program dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła typu powietrze-woda oraz kolektorów słonecznych.

Ile zyskamy na wsparciu PPB

 • Systemy fotowoltaiczne do 5 kWp – wsparcie w wysokości od 3000 do 5000 zł w zależności od wielkości instalacji;
 • Systemy fotowoltaiczne o mocy od 5,1 do 40 kWp – wsparcie w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł w zależności od wielkości instalacji. W instalacjach od 100 kWp do 198 kWp – wsparcie wynosi od 50 000 zł do 100 000 zł;
 • Pompy ciepła powietrze-woda – wsparcie w wysokości od 2000 do 5000 zł;
 • Kolektory słoneczne – wsparcie w wysokości 3000zł.

W wyjątkowych sytuacjach wsparcie Polskiego Programu Badawczego OZE do systemów opartych o odnawialne źródła energii może być znacznie wyższe od regulaminowego. 

Zalety uczestnictwa w PPB

 • brak konieczności zaciągnięcia kredytu i badania oceny zdolności kredytowej;
 • istnieje także możliwość finansowania instalacji poprzez kredyt (oprocentowanie już od ok. 0,3% miesięcznie);
 • bezproblemowe i szybkie przyłączenie do sieci;
 • korzystanie z nowego programu rządowego dotyczącego opustów działającego od 1 lipca 2016 r.;
 • minimum formalności, montaż nawet w ciągu 14 dni od podpisania umowy;

Jak skorzystać ze wsparcia PPB

W terminie do 29 marca 2019 r. skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie internetowej: www.polskiprogrambadawczy.pl.

Regulamin wsparcia – do pobrania

Aby uzyskać wsparcie należy zadeklarować chęć udziału w Polskim Programie Badawczym OZE, co wiąże się z koniecznością udzielenia dostępu do systemu statystyk uzysków energetycznych oraz oszczędności generowanych przez instalację. Dane te będą następnie wykorzystywane do celów naukowych.