Skorzystaj z NIEODPŁATNEGO doradztwa w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej
18 maja, 2017
Unia Europejska chce, żeby producenci samochodów badali zużycie paliwa w realnych warunkach drogowych, a nie w zamkniętych laboratoriach. / egocar.pl
7 czerwca, 2017

Upowszechnianie i promowanie wiedzy na temat proekologicznej działalności NFOŚiGW jest celem pierwszej edycji konkursu dla dziennikarzy, którzy w minionym (2016) roku opublikowali w tym zakresie materiały w prasie, radiu, telewizji lub w Internecie. Nagroda główna to 10 tys. zł, a na zgłoszenia Fundusz czeka do 30 czerwca br. Konkursowi patronuje Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Ideą „Nagrody NFOŚiGW – Eko Dziennikarz” jest wyróżnienie publikacji i uhonorowanie dziennikarzy popularyzujących w mediach aktywność, dokonania i osiągnięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii. Warunek udziału w konkursie, to data publikacji między 1 stycznia 2016 r., a 31 grudnia 2016 r.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy wszystkich rodzajów mediów: zarówno drukowanych, jak i elektronicznych, o zasięgu ogólnopolskim i/lub regionalnym. Materiały dziennikarskie mogą być zgłaszane przez ich autorów albo – za zgodą autora – przez redakcje prasowe, internetowe, radiowe, telewizyjne. Jest na to czas do 30 czerwca br. Zgłoszenia – na maila: konkurs@nfosigw.gov.pl – należy dokonywać za pomocą formularza dołączonego do regulaminu.

NFOŚiGW przewidział dwie nagrody w konkursie: główną w wysokości 10 tys. zł oraz wyróżnienie w kwocie 5 tys. zł. Zwycięzców poznamy podczas tegorocznych targów branżowych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, które odbędą się w październiku.

Komisja wyłaniająca laureatów weźmie pod uwagę: zgodność z tematem, ideą, przesłaniem i celami konkursu, oryginalność materiałów dziennikarskich, walory estetyczne typu jakość języka i stylu, czy przystępność dla odbiorców oraz merytoryczny wkład autora w zbieranie, weryfikowanie i przetwarzanie informacji zawartych w materiale.

 

Szczegóły konkursu „Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz” znajdują się w regulaminie, który można znaleźć na stronie źródłowej, pod poniższym linkiem:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1015,nfosigw-nagrodzi-eko-dziennikarzy-zgloszenia-na-konkurs-trwaja-do-30-czerwca.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *