Operator Systemu Przesyłowego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.