Patron PPB OZE
Prof. Ryszard Tytko

Prof. dr inż. Ryszard Tytko będący patronem Polskiego Programu Badawczego, od początku swojej kariery zawodowej jest propagatorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu pozyskiwania i oszczędności energii. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz ogromnej wiedzy, którą stale poszerza, Pan profesor jest jednym z najznakomitszych specjalistów w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii oraz autorytetem dla wszystkich sympatyków tej problematyki.

Profesor Ryszard Tytko urodził się 26.09.1950 roku w miejscowości Kamyszów. Jego ojciec, Kazimierz – był żołnierzem Września 1939 roku, członkiem AK, zaś jego matka, Zofia (z d. Cichy) – w czasie okupacji niemieckiej, ryzykując życiem, przechowywała rodzinę żydowską w Brodle; Na uwagę zasługuje także wuj profesora, Tadeusz Cichy, który jako żołnierzem AK, w 1944 roku walczył w Skalmierzu w obronie Republiki Pińczowskiej.Żona Pana profesora, Pani Barbara (z d. Ptak) jest absolwentką UP Kraków z tyt. mgra pedagogiki specjalnej i studiów podyplomowych z przedsiębiorczości w UE Kraków, pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.

P Profesor Ryszard Tytko w 1969 roku ukończył Technikum Energetyczne Kraków, a następnie w 1974 roku zdobył tytuł mgra elektrotechniki w WSP (obecnie UP) Kraków. W 1979 roku poszerzył swój dorobek naukowy o tytuł: inż. elektryk w AGH Kraków;

W 2012 roku na podstawie pracy „Optymalizacja wykorzystania urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym” uzyskał na Uniwersytecie Kijowskim, tytuł doktora n. ekologicznych; Dwa lata wcześniej, w 2010 roku Senat Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej, nadał mu tytuł profesora honoris causa. Dorobek naukowy Pana profesora Tytki uzupełniają dodatkowo studia podyplomowe z zarządzania oświatą w AP Kraków.

Swoją karierę zawodową, profesor R. Tytko rozpoczął w roku 1975 w Krakowie, gdzie do 1979 piastował funkcję inżyniera elektryka w Akademii Górniczo Hutniczej w Instytucie Nowych Konwersji Energii. W roku 1989 rozpoczął pracę na stanowisku   nauczyciela w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, specjalizacja: budowa i eksploatacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Równolegle prowadzi zajęcia ze studentami AGH i UP Kraków – seminaria z zakresu OŹE dla młodzieży, studentów oraz przedstawicieli samorządów – a także zajęcia w różnych miejscach kraju w ramach programów unijnych. Cyklicznie prowadzi wykłady na różnego rodzaju konferencjach krajowych oraz zagranicznych w takich krajach jak USA i Szwecja. Profesor Tytko uzyskał znakomite referencje za odbyte praktyki w Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech;

 

Powołanie do dzielenia się swoją wiedzą z innymi, profesor Tytko czynnie realizuje także poprzez działalność publikacyjną. Profesor Tytko napisał już 17 książek, ponad 120 artykułów naukowych dot. odnawialnych źródeł energii w kraju i za granicą – w takich krajach jak Niemcy, Czechy, Ukraina i Słowacja, oraz popularnonaukowych dot. popularyzacji kształcenia o specjalizacji: budowa i eksploatacja urządzeń OŹE. Wyemitowano również wiele audycji w TVP1 i TVP3 dot. Tematyki OZE.

Profesor Ryszard Tytko był wielokrotnie nagradzany za swoje WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE:

 • Nagroda Dyrektora ZSE w latach 2002, 2008 oraz 2012.
 • Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa w 2010 roku;
 • Nagrodą Małopolskiego KOiW w 2011 roku;

Profesor jest pomysłodawcą i współautorem programów nauczania dla szkoły policealnej w zawodzie technik elektryk o specjalizacji budowa i eksploatacja urządzeń wykorzystujących OŹE (311[08]SP/MEN/2001.06.12) zatwierdzonych przez MEN oraz podobnego programu nauczania dla czteroletniego technikum elektrycznego na podbudowie gimnazjum i programu do kształcenia kursowego.

Wydał autorskie podręczniki szkolne w celu pełnej realizacji autorskich programów nauczania:

 • „Odnawialne Źródła Energii” (5 wydań, ostatnie 2012);
 • „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” (9 wydań, ostatnie uzupełnione 2017);
 • „Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne” (4 wydania, ostatnie 2016);
 • „Racjonalna gospodarka energią” (2 wydania, drugie uzupełnione 2014);
 • „Metodyka kształcenia kursowego” (Kraków 2013);
 • „Testy osiągnięć szkolnych dla zawodu technik elektryk”;
 • Podręcznik: „Odnawialne źródła energii” (Warszawa-Kraków-Połtawa, Wyd. OWG Warszawa 2010);
 • Materiały szkoleniowe: „Instalacje solarne”.

 

Profesor jest także pomysłodawcą i realizatorem laboratoriów naukowo-szkoleniowych i montażowych, wyposażonych w najnowsze urządzenia wykorzystujące OŹE w ZSE nr 1 Kraków, uznawane przez ekspertów za wzorowe. Jest także konsultantem w tym zakresie w innych szkołach i centrach kształcenia.

Współpracuje z grupą posłów z Komisji Energetyki Sejmu RP oraz z posłami i senatorami, a także przedstawicielami samorządów w zakresie energetyki odnawialnej.

Prywatnie, Pan Profesor interesuje się piłką nożną, turystyką, a także pilnie śledzi nowości dotyczące OŹE. Ciągłe dokształcanie się pozwala mu na przekształcenie pracy w prawdziwą pasję oraz przekazywanie tej wiedzy innym zainteresowanym.

Wykaz podręczników i publikacji napisanych przez Ryszarda Tytko
 1. Odnawialne źródła energii Wybrane przykłady instalacji grzewczych – Kraków 2005r.
 2. Odnawialne źródła energii Wybrane zagadnienia – Kraków 2005r.
 3. Odnawialne źródła energii Wybrane zagadnienia wydanie drugie – Kraków 2007r.
 4. Testy osiągnięć szkolnych – Kraków 2007 r.
 5. Odnawialne źródła energii Wybrane zagadnienia – Kraków 2008r.
 6. Odnawialne źródła energii wydanie trzecie poprawione – Warszawa 2009r.
 7. Odnawialne źródła energii laboratorium szkoleniowe materiały do ćwiczeń – Kraków 2007 r.
 8. Odnawialne źródła energii chwytamy słońce – Kuńkowice 2010r.
 9. Odnawialne źródła energii wydanie czwarte – Warszawa 2010r.
 10. Odnawialne źródła energii Ryszard Tytko Wołodymyr Kalinichenko – Warszawa 2010r.
 11. Odnawialne źródła energii wydanie piąte – Warszawa 2011r.
 12. Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej IV wyd. Uzupełnione – Kraków 2014r.
 13. BIG – Biogazownie rolnicze w twojej gminie – Materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Warszawa 2014r.
Wykaz podręczników napisanych przez: Izabelę Góralczyk i Ryszarda Tytko:
 1. Racjonalna gospodarka energią – Kraków 2013r.
 2. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne – Kraków 2013r.
 3. Metodyka kształcenia kursowego – Kraków 2013r.
 4. Fotowoltaika – Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne – Kraków 2015
 5. Odnawialne Źródła Energii – Zbiór zadań dla techników i instalatorów – Kraków 2015
PROGRAMY NAUCZANIA:
 1. Odnawialne źródła energii program nauczania dla zawodu technik elektryk o specjalności budowa i eksploatacja OŹE na podbudowie gimnazjum oparty na podstawie programów: 311[08/SP/MEN/2001.06.12 oraz 311[08]/TMEN/IMPROVE/1999 Kraków 2005r.
 2. Program nauczania Technik elektryk 311[08] specjalizacja: budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii (OŹE) dla: szkoły policealnej na podbudowie programowej szkoły średniej 2001r.
 3. PROGRAM NAUCZANIA Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, symbol 311930 na podbudowie programowej gimnazjum
 4. PROGRAM NAUCZANIA Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej symbol 311930
Programy nauczania napisane przez: Izabelę Góralczyk i Ryszarda Tytko
 1. Kształcenie kursowe: instalator  kotłów i pieców na biomasę na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej
 2. Kształcenie kursowe: instalator  systemów fotowoltaicznych  na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej
 3. Kształcenie kursowe: instalator  pomp ciepła  na podbudowie programowej zasadniczej   szkoły zawodowej
 4. Kształcenie kursowe: instalator słonecznych systemów grzewczych  na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej
 5. Kształcenie kursowe: instalator płytkich systemów geotermalnych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej
PUBLIKACJE W MIESIĘCZNIKACH NAUKOWYCH, POPULARNO NAUKOWUCH, W PRASIE OGÓLNOKRAJOWEJ:
 1. Glob Energia Odnawialne źródła energii – nr 4/2007r.
 2. Glob energia Odnawialne źródła energii – nr 3/2008r.
 3. Czysta Energia – marzec 2009r. Przed wiosennym słońcem – kolektorowe ABC
 4. Biznes i ekologia – lipiec/sierpień 2008r. Milion słonecznych dachów dla Polski do 2013 roku
 5. GLOB Energy – nr 01-02/2005r.
 6. Opolski.pl maj 2010r. Pompy ciepła na powietrze zewnętrzne
 7. Na placówce – czerwiec/lipiec/sierpień 2008r. Powiat Krakowski dopłaca prywatnym osobom instalującym solary.
 8. Euro Gospodarz – listopad 2008r. Bardzo potrzebna książka
 9. Euro Gospodarz – luty 2009r. – „Odnawialne źródła energii” – podręcznik który warto mieć
 10. Hasło Ogrodnicze – 5 maj 2009r.
  1. Agregaty kogeneracyjne – rozwiązania na przyszłość
  2. Energia słoneczna – wspomagające źródło ciepła
  3. Pompy ciepła do wspomagania ogrzewania szklarni
  4. Elektrownie wiatrowe (cz.I)
  5. Elektrownie wiatrowe (cz.II)

   

 11. Aura – 5/2009r. Odnawialne źródła energii
 12. Czysta Energia – kwiecień 2010r. Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej powietrzną pompą ciepła.
 13. Czysta Energia – luty 2010r. Małe elektrownie wiatrowe (MEW)
 14. Agro Technika – październik 2009r.
  1. Małe elektrownie wiatrowe
  2. Instalacje solarne
  3. O energii odnawialnej praktycznie

   

 15. Czysta Energia – 04/2010r. – Chłodzenie przez grzanie – współpraca pompy ciepła z instalacją solarną
 16.  Opolskie.pl – 05/2009r. Wykorzystujemy słomę jako biopaliwo
 17. Oszczędny dom – „Milion słonecznych dachów”
 18. Gazeta wyborcza – 5/2008r. Kraków stolicą ekologicznej energii
 19. Nasz Dziennik – 9/2009r. Od teorii do praktyki
 20. Opornik październik 2009r. Laboratorium OŹE w ZSE nr1 w Krakowie
 21. Gazeta.pl – 6/2008r. Kraków stolicą ekologicznej energii
 1. Dziennik – 14 marca 2003r. Z wody, wiatru i słońca
 2. Miesięcznik Kraków-Podgórze – 8/2009r. Prekursorzy energii „program miliona słonecznych dachów dla polski na lata 2007-2013”
 3. Agrotechnika – 4/2009r. Małe elektrownie wiatrowe
 4. Agrotechnika – 4/2009r. Instalacje solarne – energia ze słońca
 5. Wszystko, co chcieli byście wiedzieć o solarach
 6. Gazeta Inżynierska 6/2008r. Przegląd instalacji solarnych w Polsce
 7. Dziennik Polski – 15 marca 2010r. Instalacje solarne
 8. 5 międzynarodowa konferencja „Energia Odnawialna Wizytówką Nowoczesnej Gospodarki” – Karniowice 2/2010r.
 9. Projekt „specjalista od spraw audytu energii odnawialnej” – wykłady – Kazimierz 2/2010r. Materiały szkoleniowe Elektrownia wodna
 10. Projekt „Specjalista od spraw audytu energii odnawialnej” Materiały szkoleniowe przykładowe schematy budowy i działania:
  1. małej elektrowni wodnej
  2. instalacji solarnej
  3. biogazowni rolniczej
  4. elektrowni geotermalnej

   

 11. Projekt „Specjalista od spraw audytu energii odnawialnej” Materiały szkoleniowe Energia słoneczna
 12. Eurogospodarka nr 07/2010r. Międzynarodowy projekt edukacyjny Polsko-Ukraińskie Laboratorium Ekologiczne
 13. Opornik – wrzesień 2010r. OŹE ma przyszłość Wywiad z Panem mgr Ryszardem Tytko
 14. Eurogospodarka – nr 8 2010r. Ukraina stawia na OŹE
 15. Eurogospodarka – nr 10 2010r. Pożyteczna inicjatywa
 16. Eurogospodarka – nr 09 2010r. OWG wydaje nową książkę
Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
 1. AURA Ochrona środowiska – 08/14 Makroekonomiczna charakterystyka energetyki odnawialnej.
 2. AURA Ochrona środowiska – 09/14 Budowa, zasada działania modułów fotowoltaicznych krzemowych
 3. AURA Ochrona środowiska – 10/14 Budowa zasada działania modułów fotowoltaicznych II i III generacji i PVT
 4. AURA Ochrona środowiska – 11/14 Analiza pracy fotoogniwa
 5. AURA Ochrona środowiska – 12/14 Instalacje fotowoltaiczne
 6. AURA Ochrona środowiska 1/15 Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych
 7. AURA Ochrona środowiska 2/2015 Dobór przewodów w instalacji fotowoltaicznej
 8. AURA Ochrona środowiska 3/2015 Dobór urządzeń do instalacji fotowoltaicznej
 9. AURA Ochrona środowiska 4/2015 Montaż instalacji fotowoltaicznej
 10. AURA Ochrona środowiska 5/2015 Projekt budowlano wykonawczy instalacji fotowoltaicznej
 11. AURA Ochrona środowiska 6/2015 Kolektory słoneczne
 12. AURA Ochrona środowiska 7/2015 Budowa kolektorów słonecznych
 13. AURA Ochrona środowiska 8/2015 Słoneczne instalacje grzewcze
 14. AURA Ochrona środowiska 9/2015 Typowe elementy słonecznej instalacji grzewczej (1)
 15. AURA Ochrona środowiska 10/2015 Typowe elementy słonecznej instalacji grzewczej (2)