Spadła zdawalność egzaminów na instalatorów OZE.

Porozumienie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 z Politechniką Krakowską
25 lipca, 2017
Ministerstwo Energii zbiera propozycje innowacyjnych projektów w zakresie energii.
7 września, 2017

W tym miesiącu Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził pierwsze w tym roku egzaminy na certyfikowanych instalatorów OZE. Kolejne odbędą się w najbliższych tygodniach. Wznowienie egzaminów UDT umożliwiło rozporządzenie ministra energii, które weszło w życie w czerwcu i zastąpiło wcześniejsze, wygaszone w listopadzie ubiegłego roku.

Wznowienie egzaminów na certyfikowanych instalatorów mikro- (do 40 kWe) i małych (do 200 kWe) systemów produkujących odnawialną energię elektryczną lub instalacji OZE o mocy cieplnej do 600 kW było możliwe dzięki wejściu w życie w czerwcu br. nowego rozporządzenia.

To umożliwiło wznowienie egzaminów, których realizacja została wstrzymana w ubiegłym roku na skutek wygaśnięcia wcześniejszego rozporządzenia, które utraciło moc na początku listopada 2016 r.

Wydawany przez UDT na podstawie zdanego egzaminu certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła lub płytkich systemów geotermalnych. Jest wydawany na 5 lat, a po tym okresie może zostać przedłużony na kolejne 5 lat po spełnieniu przez instalatora niezbędnych wymagań.

W ostatnich tygodniach organizowano głównie egzaminy dla instalatorów systemów fotowoltaicznych. Przeprowadzono również pierwszy w tym roku egzamin na certyfikowanego instalatora kolektorów słonecznych.

W planach UDT ma jeszcze organizację egzaminów na instalatorów systemów fotowoltaicznych, które odbędą się 30 sierpnia w Katowicach, 7 września w Rzeszowie, 27 września w Kielcach oraz 12 października w Tarnowie.

Ponadto zaplanowano jeden egzamin na instalatorów pomp ciepła, który odbędzie się 29 sierpnia w Warszawie, a także jeden egzamin dla instalatorów kolektorów słonecznych – zaplanowany na 30 sierpnia w Lublinie.

O ile podczas ubiegłorocznych egzaminów zdawalność sięgała 70 proc., pozytywne wyniki w pierwszych tegorocznych egzaminach dla instalatorów OZE, odbywających się po ich wznowieniu przez UDT, notuje często dużo mniejszy odsetek zdających.

Jak informuje Edyta Grabowska z firmy Atum, organizatora szkoleń dla osób chcących uzyskać certyfikat instalatora UDT, do pierwszych sześciu tegorocznych egzaminów – pięciu z systemów fotowoltaicznych i jednego ze słonecznych systemów grzewczych – przystąpiło łącznie 136 osób.

Atum podaje, że zdawalność wyniosła np. dla egzaminu we Wrocławiu – 63,6 proc., dla egzaminów w Płocku – jedynie 31,8 i 37 proc., a w Katowicach – 57 proc.

– Każdy ośrodek szkoleniowy posiada własny numer akredytacji i ten numer zamieszcza się na zaświadczeniu, dzięki czemu można zweryfikować, jaki poziom zdawalności osiągają kursanci w danej jednostce szkoleniowej. Oczywiście nie jest to jedyna informacja, na której powinien opierać się osoba wybierająca firmę szkoleniową. Zdarza się bowiem, że kursanci odraczają w czasie decyzję o przystąpieniu do egzaminu, przez co nawet najlepiej przekazana wiedza ulatnia się i dezaktualizuje. Dochodzi również czynnik stresu – komentuje Edyta Grabowska z firmy Atum.

Obecnie w bazie certyfikowanych instalatorów mikro- i małych systemów OZE znajduje się już niemal 2 tys. osób. W tym 1457 osób posiada certyfikat instalatora systemów fotowoltaicznych, 254 – certyfikat instalatora pomp ciepła, 112 – certyfikat instalatora kolektorów słonecznych, 72 – certyfikat instalatora kotłów i pieców na biomasę, a 48 – certyfikat instalatora płytkich systemów geotermalnych.

red. gramwzielone.pl

Źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/27958/ruszyly-egzaminy-na-instalatorow-oze-spadla-zdawalnosc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *