Encyklopedia wiedzy

Odnawialne źródła energii OŹE – definiowane są często, jako źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długofalowym zmniejszaniem zasobów. Poszczególne źródła energii odnawialnej bardzo różnią się od siebie z tego względu trudne jest podanie jednej precyzyjnej definicji.

W Ustawie Prawo Energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako "źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych".

Na podstronach poniżej mogą państwo znaleźć wszystkie potrzebne informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz sposobach ich pozyskiwania, zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi dostępnymi informacjami.