Beata Szydło: Nowoczesna elektrociepłownia w Gorzowie to przykład, jak będziemy zmieniać polską gospodarkę
16 lutego, 2017
Moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 190 MW
22 marca, 2017

– Postanowienia pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, naruszają podstawowe prawa państw członkowskich do swobodnego kształtowania bilansu paliwowo-energetycznego oraz stanowienia suwerennej krajowej polityki energetycznej – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Spotkanie odbyło się 27 lutego 2017 r. w Brukseli, wziął w nim również udział wiceminister Michał Kurtyka. 

Minister Tchórzewski zwrócił także uwagę, że postanowienia pakietu są niezgodne z traktatami UE, w tym z zasadą pomocniczości i proporcjonalności. Podkreślił również, że za bezpieczeństwo energetyczne w UE odpowiadają wobec obywateli rządy poszczególnych państw.

W trakcie swojego wystąpienia minister Tchórzewski zauważył, że rozwiązania legislacyjne w tzw. pakiecie zimowym, w zaproponowanym przez Komisję Europejską kształcie, stanowią bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego wielu państw UE. – W przypadku Polski propozycje Komisji są stronniczo szkodliwe. Chcę w tym miejscu zaakcentować pojawiającą się w pakiecie niechęć do energetyki węglowej. Sektor ten tymczasem, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, staje się coraz bardziej niskoemisyjny – dodał.

Podkreślił, że jednym z rozwiązań, które uderza bezpośrednio w Polskę jest przedstawiona przez Komisję propozycja ograniczeń dla wdrożenia i funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla nowych źródeł w postaci rynków mocy. – Pakiet ingeruje w krajowe mechanizmy wsparcia poprzez narzucanie standardu emisyjnego dla jednostek objętych tym mechanizmem na poziomie 550g CO2/kWh oraz konieczności uzasadnienia przez europejską ocenę wystarczalności. W ten sposób skutecznie uderza w możliwość powstania nowych źródeł opartych o paliwa krajowe – powiedział.  Zauważył również, że jest to jawne naruszenie zagwarantowanych traktatami UE praw państwom członkowskim.

Minister Tchórzewski zaznaczył ponadto, że w opinii Polski przyjęcie zaproponowanych przepisów w obecnym kształcie oznacza wyeliminowanie z europejskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych, ze względu na odcięcie od źródeł finansowania.  – Chcę mocno podkreślić, że w przypadku Polski eliminacja wytwarzania energii elektrycznej produkowanej w oparciu o węgiel będzie skutkować deficytem mocy zainstalowanej o 60 proc. oraz uniemożliwi wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych – dodał.

Podczas swojego przemówienia minister Tchórzewski zwrócił także uwagę, że nieakceptowalne jest wprowadzenie Regionalnych Centrów Operacyjnych. – Otrzymałyby one nadmierne uprawnienia decyzyjne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa pracy elektroenergetycznych systemów przesyłowych – zaznaczył. Na zakończenie podkreślił, że zdaniem Polski cały pakiet wymaga gruntownych zmian.

źródło:

Ministerstwo Energii

http://www.me.gov.pl/node/26982

2 Komentarze

  1. nabdyense pisze:

    Cialis Generique Site Serieux OwneseeOdold where to buy cialis online safely Saskecreacle Levitra Generic Online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *