Rejestracja instalacji biorącej udział w badaniach

W celu weryfikacji proszę podać drogą e-mail na adres:

weryfikacja@polskiprogrambadawczy.pl

  1. numer instalacji nadany przez Polski Program Badawczy OZE.
  2. dane firmy wraz z numerem Nip która wykona lub wykonała usługę montażu.
  3. swoje dane kontaktowe w celu potwierdzenia weryfikacji:

adres e-mail,

numer telefonu

Po zweryfikowaniu informacji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

W związku z zabezpieczeniem przed osobami które mogą bez zgody i wiedzy wykorzystywać autorytet Polskiego Programu Badawczego OZE należy niezwłocznie zweryfikować swoją instalację i upewnić się tym samym czy faktycznie biorą państwo udział w programie.

Instalacje którym nie został nadany numer i które nie zostały zweryfikowane nie będą w żaden sposób monitorowane przez Polski Program Badawczy OZE.

Numer instalacji znajduję się na certyfikacie wzięcia udziału w Polskim Programie Badawczym OZE czytelnie podpisanym przez osobę do tego upoważnioną.